st.helena clinica

st. helena clinica

Hospital Clinica Santa Elena

Vi opererar på ett privat sjukhus, Hospital Clinica Santa Elena i Los Alamos, Malaga i sydspanien. Vi har valt detta sjukhus med största omsorg. Förbindelserna med Skandinavien är utmärkta. Sjukhuset har ett mycket gott rykte i Spanien och internationellt. Sist men inte minst är klimatet det rätta. När Du kommer hem efter operationen har Du kunnat träna och sola och få krafterna tillbaka.

 

  © 2009 Your Anopic. All rights reserved