Anopic

Operationer

Diskbråck
Stötdämparna, diskerna i ryggen kan spricka upp. Vävnad från disken trycker på nerven och ger irritation. Detta ger svåra smärtor ned i handen eller foten. Om inte smärtorna blir bättre under 8-12 veckor kan man operera och avlägsna trycket på nerven. Vi har erfarenhet av mikro-kirurgisk teknik sedan 20 år. Den medger snabb återgång till normal aktivitet.

Anopic

Spinal Stenos
Vid förslitning av ryggen kan det bildas brosk och ben som förtränger nervkanalerna. Det kan ge smärtor och domningar ned i benen. Ibland blir smärtan och svagheten i benen så uttalad att man inte kan gå mer än 100 meter. Ofta går det lättare att sitta ner. Vid en MR undersökning kan man bedöma graden av nervpåverkan och planera en operation. Denna operation, där man avlägsnar brosk och ben och gör plats för ryggmärg och nerver kan göras ända upp i hög ålder om hälsotillståndet i övrigt tillåter detta.

 

Kronisk ryggsmärta
Om all fysikalisk behandling med träning och alternativa metoder har sviktat under ett år kan man tänka sig en steloperation eller en ledplastik i ryggen. Om man har en förträngning eller ärrvävnad som ger nervpåverkan med smärtor ned i benen måste man genomföra en dekompressionsoperation i ryggen.  Enligt internationella erfarenheter får 65% av patienterna ett bra resultat av operationen. De leder som är nedslitna och smärtande avlägsnas vid operationen. Kotorna fixeras ibland med titanskruvar. Vi använder modern beprövad mikrokirurgisk teknik för att återgången i aktivitet skall bli snabb. Man får sitta, gå och stå men inte lyfta tungt. Efter en fusionsoperation väntar man på att benet skall läka under några månaders tid. Cigarettrökning minskar syrehalten i vävnaderna och reducerar läkningsprocessen med upp till 50%. Risken är stor att operationen misslyckas om man fortsätter att röka.

 

Arthroplastik
Om man har övervägande ryggsmärta utan någon större förträngning i nervkanalerna och påverkan av nervrötter, kan man tänka sig en arthroplastik. Detta innebär att man byter ut stötdämparna , diskerna i ryggen mot en konstgjord led, en diskprotes. Vi har valt en protes som är väl beprövad och som fungerar utan några stora komplikationer. Efter 12 års uppföljning av ett antal patienter har 90 % av dessa ansett sig nöjda med operationen. Idag finns ledproteser både för nacke och rygg.


Protesen insättes framifrån och får redan från första dagen ett stabilt läge som tål belastning. Fördelen med en ledprotes framför en steloperation är att man sprider belastningen över ryggen. Risken för återkommande ryggproblem minskar därmed. Man får komma igång att sitta stå och gå redan efter ett par dagar. Det stimulerar till träning och återgång till normal aktivitet.

 

Nackskador
Värk i nacken med utstrålning i armarna skall i första hand behandlas med avslappningsövningar, träning och annan fysikalisk behandling. Om inte detta ger resultat kan man föra utredningen vidare med olika röntgenundersökningar och diagnostiska blockader. Vid mer lokaliserade förändringar kan dessa opereras med dekompression av nerver och ryggmärg. Man kan steloperera utslitna leder eller utföra en arthroplastik med en artificiell disk. Vi använder mikrokirurgisk teknik och senaste generationens implantat. Därför kan man redan timmarna efter operationen sitta uppe i sängen och lämna sjukhuset inom några dagar. Många nackskadade har det besvärligt. De har i allmänhet försökt träna och prövat all fysikalisk behandling under lång tid, upp till flera år utan större bättring. Med modern undersökningsteknik kan man nu i många fall påvisa ligamentskador exempelvis WADIII/WADIV och begynnande förslitning som förklarar smärtor och nervpåverkan. Då kan en steloperation hjälpa. Vi använder den senaste generationens fixationsmaterial av titan och ordentligt med bentransplantat för att det skall kunna läka.

 

Osteoporosfrakturer
Personer med benskörhet löper större risk för frakturer exempelvis i axel, handled och lårbenshals. Dessa kan även drabbas av kotkompression, frakturer som kan uppkomma även efter relativt litet våld. Tidigare har dessa frakturer i ryggen behandlats med sängläge, korsett och smärtstillande medicin. Tyvärr har dock läkningen många gånger tagit lång tid med långvarigs märta och immobilitet  som följd. Idag finns möjlighet att vid en relativt liten operation spruta cement i den skadade kotan vilket ger en omedelbar stabilitet och smärtlindring. För att förebygga sådana frakturer och stärka skelettet bör man mäta graden av benskörhet och medicinera med Bisfosfonat.

 

 

 

 
  © 2009 Your Anopic. All rights reserved